עשייה למען הקהילה (פרו-בונו) ועשייה ציבורית

הפירמה חרטה על דגלה את העשייה והתרומה למען הקהילה, מתוך ראיית הערך של ערבות הדדית כחלק מתפיסת העולם של השותפים במשרד. כך, העשייה למען הקהילה הינה חלק בלתי נפרד מהפעילות של הפירמה.

הפירמה פעילה באופן קבוע בפרויקטים למען אוכלוסיות מוחלשות ובכלל זה תכנית “שכר מצווה” של לשכת עורכי הדין, כמו גם “עו”ד למען אזרחים ותיקים”, מיזם ההתנדבות של משרד המשפטים לטובת אוכלוסיות ותיקות וכיו”ב.

כמו כן, המשרד מסייע בייצוג ומתן ייעוץ משפטי פרו בונו במקרים פרטיים מתאימים המגיעים לפתחו.

חלק נוסף וחשוב בפעילות המשרד הינו בעשייה הציבורית ומעורבות חברתית. במסגרת זו השותפים פעילים ומתנדבים בגופים וארגונים שונים ובכלל זה לשכת המסחר והתעשייה בתל אביב וחיפה, לשכת עו”ד ועוד