פס"ד משמעותי בתחום חדלות הפירעון

פס”ד משמעותי בתחום חדלות הפירעון (פשיטת רגל/פירוק חברות) הושג על ידי צוות חדלות פירעון ברשות עו”ד ליאור דהאן, אשר לאחר מאבק משפטי ארוך ומייגע, של מעל שנתיים, הצליח להשיג פסק דין תקדימי בבית המשפט המחוזי בחיפה. פס”ד קובע, כי גם במצב בו חייב מצוי בחובות, לא כל העברת רכוש של החייב לידי צד ג’ הינה בהכרח הענקה אסורה (או בשמה העממי הברחת רכוש) וכי בבדיקת מצבו של החייב יש לבחון האם מדובר בגירעון “אמיתי” ולשם כך לקחת בחשבון את מלוא הנתונים ביחס לחוב ובכלל זה מה סדר הגודל של החובות ביחס לפעילות הכלכלית, זהות הנושים וכיוצ”ב. בהקשר זה בית המשפט קבע, כי הלוואת בעלים, לא תילקח בחשבון בעת בדיקת “חדלות הפירעון” של החייב. בפס”ד התקדימי, הוסיף בית המשפט וקבע באופן נחרץ (ובכך עשה סדר בהחלטות שונות שהיו עד כה), כי המועד לקביעת חדלות הפירעון של החייב אינו המועד בו הועברה הדירה על שם המקבל (במקרה זה הגרושה), כי אם המועד בו נערך ההסכם בין הצדדים (במקרה דנן הסכם הגירושין).

תיק פשיטת רגל מורכב הסתיים בהצלחה

תיק פשיטת רגל מורכב, אשר כלל טענות של הונאה כנגד החייב והברחת רכוש, ואשר בו צבר החייב 2,500,000 ₪ חובות הסתיים בהצלחה לאחר 3 שנים בתשלום של 54,000 ₪ בלבד, דבר אשר אפשר לחייב לשלם את חובו באופן מיידי ובכך לסיים את הליך הפש”ר ולחזור לחיים חופשים מכל חובות .

תיק ביטוח מורכב הסתיים בהצלחה​

המדובר בתיק ביטוח מורכב ביותר בו נתוני הפתיחה של התובע לקבלת פיצוי היו נמוכים ביותר ונדונו בו סוגיות נזיקיות וביטוחיות מורכבות ביותר . בתיק נפסקו לתובע מעל מיליון ₪. חברת הביטוח ערערה לבית המשפט העליון.ביהמ”ש העליון דחה את ערעור חברת הביטוח וקיבל את עמדת עורך דין אהוד דהאן . כב’ ההרכב קבע כי היות ומדובר בתיק מורכב מאוד המעלה שאלות הן ביטוחיות והן בנושא סדר הדין האזרחי הם נועצו עם יתר שופטי העליון טרם הדיון.