שירותי נוטריון, ייפוי כח מתמשך וצוואות

הפירמה מעניקה מגוון שירותים משפטיים נלווים מתוך מטרה לאפשר ללקוחות הפירמה לטפל בענייניהם במקום אחד ובצורה יעילה, מרוכזת וטובה יותר. בין השירותים הללו מעניקה הפירמה ללקוחותיה, שירותים נוטריונים וזאת באמצעות צוות נוטריונים מוסמכים ובעלי ותק רב הנותנים שירות זה ובכלל זה, אימות חתימות נוטריוני, תרגומים נוטריונים, אימות ייפוי כח, אישור עריכת צוואה בפני נוטריון (צוואות נוטריוניות), אישור נכונות העתק, אישור אפוסטיל וכיוצ”ב.

בנוסף, צוות הפירמה כולל עו”ד בעלי הסמכה ורישיון ממשרד המשפטים לעריכת יפוי כוח מתמשך, תנאי הכרחי ובלעדי לעריכת ייפוי כוח מתמשך. בעידן בו אדם רוצה לשלוט בכל אשר יעשה ברכושו בעודו בחיים במידה והפך לא כשיר קוגניטיבית ופיזית לקבל החלטות, הכלי של עריכת ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי בסיסי וחשוב אותו ניתן לקבל כחלק מהשירותים אותם המשרד מעמיד לרשות לקוחותיו, כמו גם, הגשת בקשות למינוי אפוטרופוס ו/או ביטול מינוי אשר לדעת שאר בני המשפחה הינו פסול מסיבות כאלה ואחרות. מתוך הבנה והכרה בחשיבות ייפוי הכח המתמשך, עריכת המסמך נעשית בפירמה במסגרת הליך מסודר ומקיף הכולל מספר שלבים המאפשרים ללקוח לגבש את צורתו ונוסחו של ייפוי הכח, ובכלל זה נעשה תשאול מעמיק ומקיף של הלקוח ותהליך של לימוד והבנת צרכיו . כל אלו מביאים בסופו של יום לתפירת ייפוי הכח המתמשך בדיוק לפי מידותיו וצרכיו הספציפיים של הלקוח.