You are currently viewing שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ופירוק חברה

שאלות ותשובות בנושא זכויות עובדים ופירוק חברה

ש: איך פותחים ההליך חדלות פירעון כנגד החברה בה עבדתי?

תשובה:

 • יש לפנות בבקשה “בקשה לצו פתיחת הליכים” של תאגיד תוגש לבית המשפט המחוזי (במחוז בו רשומה כתובת התאגיד, או מקום עסקיו העיקרי או האזור בו נמצאים עיקר נכסי התאגיד) ומיד לאחר מכן יוגש העתק מקוון לממונה על הליכי חדלות הפירעון.
 • ההבדל בבקשה הזו הוא שאנחנו לא מבקשים שיקום כלכלי / הפעלה, אלא פירוק של החברה, כלומר סיום “חייה של החברה וחיסולה.

 

ש: מה התנאים לפתיחת הליך של פירוק חברה / צו לפתיחת הליכים?

תשובה: ישנם שני מצבים:

הראשון: כאשר החברה היא זו המבקשת את הפירוק:

 • התאגיד נמצא בחדלות פירעון, או שפתיחת ההליך תסייע לו למנוע את חדלות פירעונו.
 • חובותיו של התאגיד עולים על סכום של 25,000 ₪.
 • התאגיד בעל זיקה (קשר) לישראל, ועומד באחד מהתנאים הבאים:
 • הוא רשם בישראל כתאגיד.
 • הוא מנהל עסקים בישראל.
 • יש לו נכסים בישראל.
 • תשלום אגרת בקשה
 • הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים.

השני: כאשר הנושה הוא זה המגיש את הפירוק

 • במצב זה על החוב של הנושה לעמוד בתנאים הבאים:
  • א.1. חוב שסכומו עולה על 75,228 ₪ ונמסרה התראה לחברה והיא לא השיבה להתראה תוך 30 ימים;
  • א.2. כאשר מדובר בחוב לעובד, וניתן פסק דין של בית הדין לעבודה החוב יכול לעמוד גם על 10,030 ₪.

 

ש: למה לי בכלל, כבעל חברה,  לפרק חברה?

תשובה: רבים שואלים את השאלה הזו בדגש על חברות שאין להם שום נכסים. בעל החברה אומר לעצמו למה לי לפרק את החברה, זה סתם בזבוז של משאבים וזמן והוא לכאורה אדיש למצב הזה. הנחה זו הינה שגויה מיסודה ממספר סיבות:

 • סגירת החובות – פירוק החברה מביא את החברה לחיסולה ובמידה ואין נכסים גם לסוף דרכם של החובות. בעצם מאפשר לבעל החברה לעשות “ניקוי של השולחן” ולהתחיל מחדש מבלי להשאיר “זנבות”.
 • חובות כלפי עובדים – לא פחות חשוב מכך, הם חובות העובדים. פירוק חברה מאפשר לעובדים בהתאם לפרק ח’ של הביטוח הלאומי לתבוע זכויות עבור השנה האחרונה בה עבדו ולגבי זכויות מסויימות אף הרבה מעבר לכך.
 • פטור מאגרה – פטור מאגרה רשאית לבקש רק חברה שהיא בהליכי פירוק בגין השנים בה היא לא הייתה פעילה. חברה שלא ביצעה הליך של פירוק לא רשאית לדרוש פטור.

אי תשלום אגרה  – בהתאם לחוק החברות, חברה שאינה משלמת אגרה הינה בבחינת חברת מפרת חוק וניתן להטיל עליה עיצומים כספיים בסך של כ-8,000 ₪. חשוב לדעת, חוק החברות מאפשר להטיל את הקנסות ניתן גם להטיל באופן אישי על הדירקטורים בחברה וגם על כאלו שהיו בעבר.

 

ש: מה זה זכויות עובדים בפירוק חברה?

תשובה: בין הזכויות שקיימות לעובדים במסגרת חוק ביטוח הלאומי הינה הזכות לקבלת תשלום עבור החוב של המעסיק כלפיהם בגין זכויותיהם, במקרה בו המעסיק הפך לחדל פירעון (פשיטת רגל/ פירוק חברה בעבר) וזאת עד לתקרה של 115,000 ש”ח ובהתאם למגבלות הקבועות בחוק הביטוח הלאומי.

 

ש: למה זה בעצם אינטרס של המעסיק? מה אכפת לו אם העובדים יקבלו את זכויות?

תשובה:

 • ראשית חובה מוסרית כלפי העובדים ששירתו אותו נאמנה שנים רבות כמו גם העובדה כי בדרך כלל מדובר בקשר אישי.
 • שנית, תביעות עובדים הן תביעות בדין קדימה, כלומר יש להם זכות ראשונים מבחינת הגבייה וגם מעמד מיוחד, בכך שבד”כ בית המשפט יפעל לכך שבטרם יינתן צו הפירוק זכויות העובדים תשולמנה ( ככל וניתן כמובן).
 • שלישית – בנסיבות מסוימות של התנהלות החברה ניתן יהיה לייחס את החובות באופן אישי לבעליה ו/או לנשואי המשרה בה (מנכ”ל וכו’). שמדובר בחובות כלפי עובדים, ידו של בית המשפט תהיה יותר קלה על ההדק.
 • רביעית – יש אפשרות גם להשלים את תשלומי הפנסיה, שהינו אחת מהזכויות היסודיות של העובד, וכן גם בצידן אכיפה מאוד הדוקה. בהתאם לחוק להגברת האכיפה ניתן להשית קנסות/עיצומים כספיים של עד 35,000 ₪ לכל הפרה של החברה כלפי מי מעובדיה. עיצומים כספיים/קנסות אלה יכולים להגיע בגין כמה הפרות לסכומים של מאות אלפי שקלים ולעיתים גם למיליוני שקלים.

 

ש: מי זכאי לתשלום מהביטוח הלאומי בגין זכויות עבודה?

תשובה: הגופים הבאים זכאים לתשלום בגין זכויות העובדים:

 • עובד שכיר – עובד שכיר שכנגד מעבידו ניתן צו פתיחת הליכים. שכיר שהוא בעל שליטה בחברת מעטים אינו זכאי לגמלה.
 • קופת גמל -אם קיים חוב של המעביד לקופת הגמל שהעובד מבוטח בה.
 • חבר אגודה שיתופית – שהיה חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.
 • שאירי העובד – אם נפטר העובד לפני ששולמה הגמלה המגיעה לו, זכאים שאיריו
 • לחוב שכר עבודה ולפיצויי פיטורים.
 • עובדים זרים ועובדי שטחים – זכאים לגמלה אם היו בעלי אשרות שהייה ועבודה כחוק. אם שוהים בארץ שלא כחוק, אינם זכאים לגמלה.
 • באשר לתקופת סגר או חל”ת השכיחות בתקופה האחרונה, הרי שאלו לא יגרמו לניתוק יחסים ו/או לפגיעה בזכויות ככל שהוכחו.

 

ש: האם העובד זכאי לכל תשלום שהמעסיק חייב לו?

תשובה:

על תשלום הגמלה בגין זכויות העובדים יש מספר מגבלות:

 1. תקרת תשלום:
 • עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין תקרת התשלום המקסימלית הינה:   114,452 ,₪
 • עבור תשלומים לקופות גמל תקרת התשלום המקסימלית הינה: 17,608 ₪.

 

 1. כלל האצבע – החוב הינו עבור תקופה של שנה אחורה מרגע ניתוק יחסי עובד מעביד או למועד מתן צו פתיחת ההליכים, לפי המוקדם מביניהם.

 

 1. לגבי פיצויי פיטורין אין את המגבלה של שנה אחורה, כלומר אם עובד עבד 10 שנים, הוא זכאי לפיצויי הפיטורין בעד כל 10 השנים. יחד עם זאת, גובה הפיצויים הוא בכפוף לתקרה של 114,452.

 

ש: אז לאיזה זכויות בעצם זכאי עובד שפוטר או שהעסק שעבד בו נסגר?

תשובה: העובד זכאי לתשלום בגין הזכויות הבאות:

 • שכר – לרבות, עמלות, בונוסים, נסיעות, תוספת ותק, תוספת משפחה וכיוצ”ב;
 • ביגוד ;
 • הבראה;
 • חופשה;
 • הודעה מוקדמת;
 • דמי מחלה;
 • דמי חג;
 • קרן השתלמות;
 • קרן פנסיה;

ש: איך מגישים תביעת חוב והאם אני צריך עו”ד, מדובר בסה”כ בטופס?

 תשובה:

 • תביעת החוב היא אכן מוגשת על גבי טופס מובנה, יחד עם זאת חישוב הסכום בגין תביעת החוב, הינו מלאכת מחשבת הדורשת מומחיות רבה והבנה מעמיקה הן בדיני עבודה והן בדיני חדלות פירעון ועל כן חובה להיעזר בשירותיו של עו”ד, אשר בעל ניסיון רב בהגשת תביעות חוב לביטוח הלאומי.

 

 • קורה לא אחת שעובד מגיש תביעה לבדו ו/או באמצעות עו”ד שאינו מומחה בתחום ובשל כך מוגשת תביעה בסכומים נמוכים בהרבה מאלו המגיעים לעובד, סכומים היכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים ואף מעבר לכך.

 

 • מעבר לכך, את תביעת החוב יש להגיש בהקדם האפשרי לאחר מתן צו לפתיחת הליכים, ולא יאוחר מ-6 חודשים וגם כאן חשוב לקחת עו”ד הבקיא במועדים הרלוונטים של כל ההליך המשפטי.

 

 • לכך יש להוסיף שפעמים רבות שהמעסיק שהפך חדל פירעון מחזיק עדיין בנכסים מסויימים, ובמקרה זה העו”ד של העובדים יכול לפעול אל מול בית המשפט וכונס הנכסים בכדי להשלים לעובדים סכומים שלא שולמו לו על ידי הביטוח הלאומי.