חדלות פירעון, פירוק חברות ופשיטות רגל

לפירמה מחלקה מרכזית בתחום חדלות פירעון על כל גווניו. המחלקה עוסקת בפירוק חברות, הבראת חברות, בקשות להסדרי נושים עבור תאגידים בהתאם לתיקון החדש וכן בייצוג נושים וחייבים בהליכי חדלות פירעון על כל רבדיו, החל מקבלת צו לפתיחת הליכים ליחיד ולתאגיד (צו הכינוס/צו הפירוק), המשך בתוכנית הפירעון/הסדר הנושים, וכלה בקבלת צו ההפטר/צו הפירוק.
תחום חדלות הפירעון דורש מומחיות, ניסיון והבנה מעמיקה במספר תחומי משפט, לרבות בנקאות וניירות ערך, מימון, דיני חדלות פירעון, דיני חברות, דיני עבודה, כינוסי נכסים, הסדרי נושים, הבראת חברות ופשיטות רגל, אחריות נושאי משרה, ליטיגציה ועוד.
הפירמה אחראית לתקדימים משפטיים בהליכי חדלות פירעון מורכבים ורבי היקף, והיא מעניקה ייעוץ לחברות, יזמים ואנשי עסקים בכירים, ולאנשים פרטיים.


הפירמה פועלת בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע בעלי ניסיון ומומחיות בתחום חדלות הפירעון, כגון רו”ח חברות להבראת עסקים וכלכלנים הנדרשים להפעלת חברות בהיקפים נרחבים, ו/או לצורך הבראת החברה ו/או פירוקה.
לפירמה ניסיון עשיר בתחומים של חדלות פירעון, אכיפת אגרות חוב ומימוש שעבודים, מימוש מקרקעין ונכסי נדל”ן מיוחדים ומורכבים.


השותפים הבכירים במשרד מתמנים על ידי בתי המשפט כבעלי תפקיד במסגרת הליכי פירוק חברות ופשיטת רגל.
בנוסף, לפירמה מומחיות ייחודית בליווי תהליכים מורכבים של חדלות פירעון, לרבות ייצוג נושים וחברות בקשיים, ביטול הענקה, הברחת רכוש ועוד. הפירמה מייצגת ומייעצת בתיקים רבים של חדלות פירעון או קשיים לקראת חדלות פירעון של חברות ואנשים פרטיים, ואף מצליחה במקרים רבים למנוע הליכים אלה בזכות הייעוץ המוקדם.


הפירמה מתמחה גם בייצוג נושים במסגרת הליכי פירוק חברות ופשיטת רגל בדגש על ייצוג עובדים, לרבות הגשת תביעות חוב הן לביטוח הלאומי והן לקופה, בקשות למימוש נכסים, ביטול הענקה, הברחות רכוש ועוד.