נדל"ן והתחדשות עירונית (תמ"א 38)

לפירמה מחלקת נדל”ן ותיקה ומובילה בתחומה המעניקה ללקוחותיה – יזמים, קבלנים וחברות בנייה גדולות, מגוון רחב של שירותים בכל תחומי המקרקעין, יזמות תכנון, פיתוח, בניה ושיווק של פרויקטים לסוגיהם, לרבות בניה למגורים, פרויקטים של נדל”ן מניב, עסקאות קומבינציה ועסקאות התחדשות עירונית (תמ”א 38).

מחלקת הנדל”ן של הפירמה מייעצת ליזמים ולחברות מתחום המקרקעין, לחברות תעשייתיות, לחברות ממשלתיות, לרשויות ממשלתיות ומקומיות, ללקוחות פרטיים, לחברות ו/או ליזמים ישראלים המשקיעים בנדל”ן בארץ ובחו”ל, וכן לחברות הייטק וחברות אחרות הנזקקות לייעוץ וליווי משפטי בנושאים מקרקעין. כמו כן, מספקת המחלקה את התמיכה המקצועית בתחום המקרקעין בעסקאות בהן מעורב המשרד.

במסגרת הליווי השוטף של לקוחות המחלקה, הפירמה מעורבת בליווי משפטי שוטף של כל ההליכים הקשורים לתכנון ולהקמה של הפרויקט, החל מהשלב התכנוני של אישור תכניות מתאר והוצאות היתרי בניה, וההתקשרות עם מתכננים וגופי ביצוע שונים, דרך מימון הפרויקט, בנייתו, שיווקו (מכירתו או השכרתו), קבלת ההיתרים הנדרשים להשלמתו, וכלה ברישומו של הפרויקט, ליווי מכירה והשכרה של הדירות או היחידות המסחריות, וליווי מערכת היחסים המשפטית עם הרוכשים והשוכרים, או לחילופין ייצוג הלקוח במכירה של הפרויקט או חלקים ממנו.

הפירמה מעורבת בניהול משא ומתן עם צדדים שלישיים, לרבות בעלי קרקע, קבלנים, רשויות מקומיות, מוסדות תכנון וכיו”ב. המשרד מטפל גם בהיבטי מיסוי מקרקעין המתעוררים בעסקאות, וגם בהיבטי המימון של הפרויקטים, ומלווה את היזמים מקבלי המימון בעסקאות מימון מורכבות מול בנקים ומוסדות פיננסיים.

פעילות הנדל”ן בפירמה מלווה באופן שוטף והדוק ע”י משרד רו”ח ומשרד עו”ד המומחים בהיבטי מיסוי מקרקעין ומימון הפרויקטים, לרבות ייעוץ בהיבטי מיסוי רכישות נדל”ן, השלכות של חוקי עזר עירוניים, ולרבות ייעוץ בהיבטי מיסוי בנוגע למימון פרויקטים (בנק מלווה), וכן טיפול בקבלת אישור מראש PRE-RULING)) מרשות המיסים.

בתחומי הנדל”ן, הפירמה מעניקה ללקוחותיה את מגוון השירותים הבאים:
• ליווי משפטי של עסקאות מקרקעין לסוגיהן, לרבות עסקאות קומבינציה, נדל”ן מניב, עסקאות מכר ורכישה, עסקאות שכירות, עסקאות פינוי-בינוי, תמ”א 38, קבוצות רכישה, עריכת הסכמים שונים עם יועצי תכנון, ספקים, קבלנים ונותני שירותים, וכו’.

• ליווי משפטי של יזמים וקבלנים בכל הקשור להקמתם ושיווקם של פרויקטים למסחר ו/או משרדים ו/או מגורים, בכל ההיבטים המשפטיים של הפרויקט, החל מרכישת זכויות במקרקעין ועד לרישום הבית המשותף. מחלקת המקרקעין מלווה מספר יזמים מובילים במשק בתחום זה.

• ליווי משפטי של קבוצות רכישה לשם מגורים, לרבות ייעוץ משפטי בשלב גיבוש חברי הקבוצה וההתקשרות ביניהם, ליווי רכישת הקרקע לרבות ניהול המשא ומתן לרכישתה, עריכת הסכם מכר, ליווי העסקה מול רשויות התכנון ורשויות המס, התקשרויות עם יועצים, מסירת החזקה ורישום הזכויות.

• ליווי משפטי בנושאי תכנון ובניה במסגרת עסקאות או במסגרת ליווי של לקוחות או פרויקטים למול גופים שונים (חברת חשמל, מנהל מקרקעי ישראל, וכו’), וכן ייצוג לקוחות בפני ועדות תכנון, רשויות המס ומנהל מקרקעי ישראל.

• ליווי משפטי של חברות בעסקאות רכישה ו/או שכירות של שטחים ופרויקטים.

• ליווי משפטי אל מול מוסדות המדינה בכל הקשור לעסקות מקרקעין לרבות מיסוי מקרקעין, מס רכוש, מנהל מקרקעי ישראל ולשכת רישום המקרקעין.

• ליווי משפטי של פרויקטים בתחום התשתיות בהיבטי המקרקעין השונים, לרבות היבטי תכנון ובניה.

• טיפול משפטי בנושאים הקשורים למנהל מקרקעין ישראל וייצוג גופים עסקיים, ובעלי קרקע מול המנהל.