משפט מסחרי ודיני חברות

המחלקה המסחרית בפירמה היא מחלקה ייחודית המעניקה ייעוץ משפטי שוטף ללקוחות המשרד בפעילותם המסחרית היום יומית על כל גווניה. השותפים הבכירים עובדים בצמוד להנהלה הבכירה של הלקוח לצורך הערכת והבנת עסקיו וסביבת פעילותו המקצועית, דבר המאפשר להם להעניק ללקוח שירות משפטי מותאם לצרכיו הפרטניים.

הפירמה אף מייעצת ומלווה חברות, דירקטורים ונושאי משרה בכירים במשברים עסקיים, ובכלל זה: במתן ייעוץ איך להיערך כראוי לליטיגציה צפויה, ו/או להימנע מליטיגציה ולמזער מראש סיכונים שכרוכים בליטיגציה.
בנוסף, הפירמה מייעצת ומלווה “מאחורי הקלעים” דירקטורים ונושאי משרה בחברות – בישיבות דירקטוריון, באספות בעלי מניות, בהכנת תשתית לתביעות משפטיות פוטנציאליות (או בניסיון למנען), בניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות פוטנציאליות שעלולות להתעורר במסגרת ליטיגציה, והסרתם מראש, וכן בליווי משפטי שוטף של עסקאות מורכבות על סדר היום של החברה.

המחלקה מספקת את כל הצרכים המשפטיים השוטפים, העסקיים והאסטרטגיים של הלקוח. המחלקה אף מקשרת בין הלקוח לבין מחלקות אחרות במשרד, כדי לוודא שהלקוח יקבל את הייעוץ הנדרש בתחומים המקצועיים השונים.

המחלקה מעניקה ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי מקיף במגוון של תחומים, ובכלל זה:

• ייעוץ, ניסוח וניהול משא ומתן ביחס לכל ההסכמים המסחריים של החברה לסוגיהם, לרבות הסכמי מכר ורכש, הסכמי רישוי, פיתוח, סוכנות והפצה, מיזמים משותפים, הסכמים למיקור חוץ, הסכמי OEM וכו’.

• ייעוץ וליווי, לרבות ניסוח וניהול משא ומתן לגבי פרויקטים ועסקאות של הלקוחות, אשר אינם במהלך עסקים רגילים (כגון: מכירת מניות או נכסים, מיזוגים וארגון מחדש), לרבות ביצוע, או הכנת החברה לבדיקות נאותות וניתוח קניין רוחני של החברה.

• ייעוץ וליווי משפטי ללקוחות בכל הקשור לדיני תאגידים, שמירת מסמכי החברה וביצוע הדיווחים וההגשות הנדרשים לרשם החברות.