מחלקת התחדשות עירונית (תמ"א 38)

מחלקת התחדשות העירונית (תמ”א 38) של הפירמה הינה מחלקה ותיקה ומובילה עם התמחות רחבת היקף בליווי פרויקטים של ביצוע עבודות על פי תכנית תמ”א 38 על שלל תיקוניה, פינוי בינוי, עיבוי בינוי, עסקאות מכר מורכבות, ליווי דיירים, קבוצות רכישה, עסקאות קומבינציה, ליווי קבלנים ויזמים, רישום ותיקון צווי בתים משותפים וכיו”ב.

הפירמה מייצגת הן יזמים, קבלנים וחברות בניה, והן דיירים, בעלי דירות וקהל של לקוחות פרטיים בפרויקטים של התחדשות עירונית. במסגרת זו, הפירמה מלווה, מייצגת ומטפלת בכלל ההיבטים של הפרויקט מתחילתו ועד לתיקון/רישום צו הבית המשותף.

בתחומי התחדשות עירונית (תמ”א 38), הפירמה מעניקה ללקוחותיה את מגוון השירותים הבאים:

• טיפול משפטי מקיף בפרויקטים של תמ”א 38, וייצוג יזמים וקבלנים, וכן בעלי דירות, בכל ההיבטים המשפטיים הנוגעים ליישום תמ”א 38, לרבות עריכת הסכמים, טיפול בהתנגדויות מול הרשויות השונות ועוד. בכלל זה, מתן ייעוץ משפטי משלב גיבוש הדיירים וההתקשרות ביניהם, דרך עריכת ההסכם מול היזם, ליווי העסקה מול ועדת לתכנון ובניה ורשויות המס, התקשרויות עם אדריכלים ומהנדסים, מסירת הדירות החדשות, וליווי הדיירים עד סיום הפרויקט, קבלת טופס 4, ורישום הזכויות.

• טיפול משפטי מקיף בתחומי פינוי בינוי, החל משלב התכנון ועד לסיומו של הפרויקט, ובכלל זה הצעת מתחם כמתאים לתוכנית פינוי בינוי, החתמת בעלי הכנס על מסמך עקרונות, אישור התוכנית בוועדות התכנון השונות, בחירת קבלן מבצע, ניהול משא ומתן וחתימת מערכת ההסכמים שבין בעלי הדירות ליזם, פינוי בעלי הדירות, וכן רישום בית משותף, וייחוד הדירות לבעלים ולרוכשים החדשים.

• ניהול משא ומתן משפטי בין דיירי הבניין לגורם המבצע, להבטחת זכויות הדיירים, לרבות הכנת מסגרת לוח זמנים לביצוע הפרויקט.

• הכנת חוזי התקשרות עם כל גורם רלוונטי לפרויקט, תוך הקפדה על נוסח שיבטיח את מלוא הפטורים והזכויות של בעלי הדירות ושל היזם המבצע.

• ייצוג משפטי אל מול כל הגורמים הרלוונטיים בכל שלב בפרויקט, בפני כל ערכאה שיפוטית.

• טיפול בכל הליכי המיסוי, כגון מס שבח, מס רכישה, מע”מ, מס הכנסה, היטלי השבחה, לרבות לצורך קבלת פטור, ו/או הפחתה ו/או הקלה ו/או הטבה, אשר ניתן לקבל על פי כל דין.

• טיפול משפטי ומנהלי בפני רשויות המס, רשויות התכנון, לשכת המקרקעין ומנהל מקרקעי ישראל.

• טיפול משפטי לביצוע רישומים בצו בתים משותפים, כולל תיקון רישום צו בתים משותפים, וכולל הכנת תקנונים חדשים לבניינים.

• תיקון והשלמת רישומי הבעלות בבניין בלשכת רישום המקרקעין על שם הבעלים.