דיני עבודה והסכמים קיבוציים

לפירמה מיומנות רבה וניסיון עשיר בתחום משפט העבודה ויחסי העבודה. המשרד מעניק ייעוץ אסטרטגי ומקיף לפתרון סיטואציות מורכבות בבהיבטים המשפטיים של ניהול משאבי אנוש וכח אדם, ומקנה ייעוץ משפטי מקיף וכולל לחברות ועסקים בהיבטי דיני עבודה ויחסי עבודה, הן במישור והקיבוצי והן במישור האישי. השירות המשפטי הינו מקיף וכולל מתוך ראייה ארוכת טווח ומתוך מטרה לתת למעסיק פיתרון מניעתי, המונע מראש הליכים משפטיים כנגד המעסיק ומקטין את החשיפה שלו אל מול העובדים.
השירות המשפטי ניתן בכל הרבדים החל מייעוץ משפטי שוטף ויומיומי, דרך הכנת הסכמי העסקה, הסכמי פרישה והסכמי ייעוץ, וכלה בניהול הליכי ליטיגציה ומתן ייעוץ משפטי וחוות דעת.

מחלקת דיני העבודה של הפירמה מעניקה ללקוחותיה – מעסיקים ועובדים כאחד,מגוון רחב של שירותים, המשלבים היבטים משפטיים, מסחריים ופרקטיים. הפירמה מסייעת ללקוחותיה המעסיקים למצוא פתרונות יצירתיים לצרכיהם המסחריים, תוך שמירה על חוקי העבודה הרלוונטיים.

בנוסף, הפירמה מנחה ומלווה את לקוחותיה על בסיס קבוע ושוטף בכל נושאי יחסי עבודה, לרבות ניסוח הסכמי עבודה, הסכמי בכירים, הסכמי סיום העסקה, ייעוץ לגבי יישום חוקי העבודה, וכן ייעוץ וליווי מעסיקים בנושאים הקשורים ליחסי עבודה קיבוציים.
לפירמה ניסיון רחב בתכנון וליווי מעסיקים בהיבטים הקשורים לעובדים המתעוררים במסגרת עסקאות, כגון מיזוגים, רכישות, צמצומים ושינויים ארגוניים.

הפירמה מתמחה בהכנת תכניות תגמול לעובדים, כגון תכניות בונוס, אופציות, תגמול בניירות ערך ועוד. בנושאים אלו הפירמה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי רו”ח המומחים בתחום המיסים.

הפירמה עוסקת באופן שוטף בנושאים הנוגעים להתקשרויות עם עובדים ויועצים, ובכלל זה נושאים הקשורים לזכויות יוצרים וקניין רוחני, הגנה על סודות מסחריים ומידע עסקי אחר וכיו”ב. הפירמה מייצגת את לקוחותיה בבתי הדין לעבודה, וכן בפני רשויות מנהליות שונות בהליכים הנוגעים למתן היתרים ורישיונות שונים ובכלל זה משרד העבודה והרווחה.
בנוסף הפירמה שותפה לבניית והקמת הסכמים קיבוציים מפעליים ענפיים ואחרים.

בין היתר, הפירמה מעניקה ללקוחותיה את מגוון השירותים הבאים:

ליווי מעסיקים– ייצוג וליווי מעסיקים כנגד טענות ו/או תביעות עובדים במכלול האתגרים הכרוכים בהעסקת עובדים – הן במטרה למנוע מראש תביעות של מעסיקים בערכאות המשפטיות, והן במטרה לסיים בזמן קצר ובמינימום משאבים תביעות משפטיות שהוגשו ע”י עובדים. במסגרת זו הפירמה מעניקה שירות של בדיקות שכר תקופתיות (ראו הרחבה בתחום ההתמחות “בדיקות שכר”) וזאת במטרה להעניק הגנה לנושאי החברה בחברה והקטנת החשיפה של הארגונים לתביעות משפטיות בדיני עבודה

ליווי נושאי משרה ועובדים בכירים – ייצוג וליווי בכירים, ומתן ייעוץ בכל הנוגע להסכם העסקה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, מניות, בונוסים וכו’. בנוסף, המשרד מלווה בכירים בהליכים הכרוכים בסיום העסקתם בחברה, וקבלת מכלול התשלומים והזכויות להם הם זכאים.

התקשרויות עם נותני שירותים – ייצוג וייעוץ למעסיקים בהסכמים עם נותני שירותים, כגון הפצה, שיווק, מתן שירותי עריכת-דין/ראיית חשבון, וכן מתן ייעוץ משפטי שוטף בסוגיות משפטיות, כגון יחסי עובד-מעביד, מהות הקשר (עצמאי/נותן שירותים), דרכי סיום הקשר, וכו’.

קבלני כוח אדם ומיקור חוץ – ייצוג וייעוץ למעסיקים בכל הסוגיות הכרוכות בהעסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, מיקור חוץ, וקבלני שירותים.

ליווי עובדים – כתיבה וניסוח של הסכמי עבודה והסכמי פרישה, לרבות ליווי משפטי צמוד למועמדים לעבודה בניהול משא ומתן, קליטה במקום העבודה וכן בניית הסכמים וחבילות הטבות לתקופת העבודה וסיום ההעסקה. בנוסף, המשרד מלווה ומייצג עובדים בהליכים עקב פיטורים בלתי חוקיים ממקום העבודה, לרבות הליכים למניעת או לביטול פיטורים שלא כדין, לרבות תביעת פיצויים, ייצוג בשימוע וכיוצ”ב.