דיני חברות, חוזים וליטיגציה מסחרית

הפירמה לוקחת חלק בעיצובו של עולם העסקים והמשפט הישראלי, תוך שהיא מייצגת את לקוחותיה – חברות מובילות במשק, נושאי משרה בכירים, ואישים המצויים בליבה של העשייה העסקית בישראל בחזית מאבקיהם.

הפירמה מייצגת את לקוחותיה בתביעות מורכבות והליכי בוררות, העוסקים בסכסוכים עסקיים ומסחריים, בהיקפים כלכליים גדולים, במאבקי שליטה בחברות, בסכסוכים בין בעלי מניות, בעלי שליטה ושותפים, בתביעות של משקיעים בשוק ההון, בתביעות ייצוגיות בתחומי הצרכנות ודיני חברות, בתביעות נגזרות מטעם בעלי מניות, וכן בתביעות בתחומי בנקאות, ביטוח, איכות סביבה, נזיקין ורשלנות רפואית.

מרבית התביעות מאופיינות במורכבות ומשלבות ענפי משפט שונים, וכרוכות בשאלות משפטיות סבוכות, המחייבות לעיתים הכרעה בסוגיות תקדימיות ועקרוניות.

הפירמה מייצגת, מלווה ומייעצת לחברות ונושאי משרה בניהול סכסוכים ומאבקי שליטה, ובכלל זה: סכסוכים ביחס להסכמי שליטה, סכסוכים ביחס לעסקאות בעלי שליטה, סכסוכים ביחס לניגודי עניינים, הפרות חובות אמון וזהירות של נושאי משרה ובעלי שליטה.
מעבר לכך, הפירמה מייצגת שותפים עסקיים בסכסוכים מורכבים, שנתגלעו ביניהם בעת היפרדות, לרבות בהליכי פירוק השותפות, בהליכי פירוק בידי בית משפט וחלוקת נכסים בפירוק, מרצון ושלא מרצון.

זאת ועוד, הפירמה מייצגת חברות, נושאי משרה ובעלי שליטה בתובענות ייצוגיות ותובענות נגזרות סבוכות ומורכבות, בהיקפים כלכליים גדולים בתחומי ההגנה הצרכנית ודיני חברות, כמו גם בעתירות מנהליות ועתירות לבג”צ, בסוגיות תקדימיות ומורכבות, שעניינן החלטות מעשים ומחדלים של רשויות ציבוריות שונות.

בנוסף,פירמת עו”ד מלווה את לקוחותיה העסקיים באופן שוטף ומייעצת בכל הקשור להתנהלות היום יומית של החברה/ העסק ובכלל זה הקמת חברה, פירוק חברות מדף, הסכמי מייסדים, הסכמי שותפות, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי מיזוג, הכנת ושינוי של תקנון החברה, השתתפות באסיפות בעלי מניות ודירקטוריון וכיוצ”ב.