בדיקות שכר

פירמת עו”ד מונה בשורותיה בודקי שכר מוסמכים מטעם משרד העבודה, בעלי ניסיון רב בביצוע תהליכים בכל הקשור לבדיקות שכר ומניעת הפרות בתחום דיני העבודה.

במסגרת השירות שניתן על ידי הפירמה, בודקי השכר מבצעים בדיקות שכר תקופתיות בארגונים ובתי עסק, שמטרתם וידוא קיום דיני העבודה החלים על הארגון הנבדק ומניעת הפרות ובכך להביא לכדי ביטול ו/או הקטנה משמעותית של חשיפת הארגון לתביעות משפטיות, כמו גם להגנה על נושאי המשרה בארגונים. הפירמה נותנת ליווי שוטף לבעלי החברה ונושאי המשרה בה בכל הקשור לבניית השכר ותשלומי הזכויות של העובדים בארגונים גדולים.

כמו המשרד מטפל ומייצג חברות ובעלי עסקים אל מול משרד התמ”ת בכל הקשור לקנסות מנהלים/ עיצומים כספיים בגין אי קיום חוקי העבודה השונים הניתנים הן כנגד החברה והן כנגד נושאי המשרה בחברה באופן אישי

לפירמה ניסיון רב והצלחות משמעותיות בהפחתת קנסות/עיצומים המגיעות למאות ואף מיליוני שקלים למעסיק.

צוות בודקי השכר של הפירמה הינו מיומן ומקצועי העומד לרשות המעסיקים ומבצע בדיקות תקופתיות כמו גם בדיקות נקודתיות, כאשר בודקי השכר הינם גם עו”ד ותיקים בתחום דיני העבודה, דבר המקנה ייתרון משמעותי בביצוע הביקורת ומאפשר ראייה רחבה ומדוייקת יותר של מערך דיני העבודה החל על המעסיק .