פרו בונו, עשייה למען הקהילה ועשייה ציבורית

הפירמה חרטה על דגלה את העשייה למען הקהילה והינה חלק בלתי נפרד מהפעילות של הפירמה.

הפירמה פעילה באופן קבוע בפרויקטים למען אוכלוסיות מוחלשות ובכלל זה תכנית “שכר מצווה” של לשכת עורכי הדין, “עו”ד למען אזרחים ותיקים”, מיזם ההתנדבות של משרד המשפטים לטובת אוכלוסיות ותיקות וכיו”ב.

כמו כן, המשרד מסייע בייצוג ומתן ייעוץ משפטי פרו בונו במקרים פרטיים מתאימים המגיעים לפתחו.

חלק נוסף וחשוב בפעילות המשרד הינו בעשייה הציבורית ומעורבות חברתית. במסגרת זו השותפים פעילים ומתנדבים בגופים וארגונים שונים ובכלל זה לשכת המסחר והתעשייה, לשכת עו”ד ועוד.